Europäischer Transportpreis für Nachhaltigkeit 2014                       Banner bisnode

Jednatel Helmut Fliegl


 

Geschäftsführer Helmut Fliegl


„Každý úspěch nám dává impuls k dalšímu zlepšení.“


Rodinný podnik dobyl Evropu

20 let Fliegl Trailer

1991: V durinském Triptisu se obnovuje tzv. LIW (Landwirtschaftliches Instandsetzungswerk = zemědělský opravářský závod, náprav a řízení zemědělských vozidel. Josef Fliegl, podnikatel z Horního Bavorska, který úspěšně sestrojuje, vyrábí a prodává zemědělské přívěsy, hledá společně se svým synem  Helmutem vhodný objekt, aby se usadil v nových spolkových zemích. Náhodou narazí na LIW v Triptisu, který dne 15. července převezme z poručnické zprávy, státní majetek přechází do rodinného vlastnictví. Avšak obchody se vyvíji velmi ztěžka: Majetkové poměry jsou mnohde nejasné, částečně se drží uplacení funkcionáři, kteří brzdí volný trh, závod Triptis se dostává do mínusu. V září musí jednat Josef Fliegl  – posílá do Durynska svého syna. Pro teprve 22-letého mladíka  a jeho přítelkyni  Margit (19), která ho doprovází, znamená tento krok odloučení od rodiny, přátel a bavorské vlasti, se kterou jsou velmi spjati, berou však tento krok jako výzvu.

Helmut Fliegl naráží v Triptisu na různé reakce, také na skepsi a nedůvěru: „Najednou přišel mladík ze západu, který chce vysloužilému personálu a starým mistrům ukázat, jak daleko to dotáhneme.“ V prvním měsících odpadlo asi 100 míst, poptávka zaměstnanců rostla, avšak Fliegl junior se také sám chopil práce.

„Dívali jsme se směrem dopředu."

Oproti obchodu se zemědělskými vozidly se začátkem devadesátých let vzmáhá trh se silničními přívěsy. K tomuto rozvoji využil Helmut Fliegl stanoviště v Triptisu. Vozidla, která vyrábí kmenový závod v Bavorsku pro zemědělský sektor, dělá nyní pro silniční využití. Nápad je to dobrý, avšak jeho realizace zpočátku obtížná: Chybí výrobní znalosti, kmenový zákazníci a dodavatelé. Fliegl ma problémy získat kvalitní bezchybné komponenty – někteří výrobci mají úzký profil v dodávce, jiní ignorují mladého výrobce vozidel: „Museli jsme se vyhnout takovým dílům, které neodpovídaly našim požadavkům. Tím trpěla v prvních letech kvalita našich přívěsů a samozřejmě i  naše pověst..“

V roce 1992 vznikla konstrukce prvního rovného přívěsu s nízkou ložnou plochou, na které se daly nakládat kromě těžkých stavebních strojů a vozidel také těžké palety a stavební kontejnery. Tomuto tzv. P-modelu se konkurence nejdříve vysmívala , avšak brzy začali i ostatní výrobci toto vozidlo vyrábět.

V roce 1993 se vrátila poptávka po užitkových vozidlech. Výhody: Začaly nás oslovovat velcí a známí dodavatelé, Fliegl mohl vyrábět s lepšími komponenty a tím zvýšil kvality svých výrobků.

„Známe požadavky našich zákazníků a vyvíjíme pro ně vhodná řešení transportu."

V polovině roku 1990 trpí toto odvětví opět silnými poklesy obratu. Zatímco zůstávají ostatní výrobci stát, sází Fliegl na inovaci, vyrábí své první valníky a kontejnerové podvozky. Helmut Fliegl však stále naráží na nesnášenlivost: „Vznikl u nás konflikt mezi „východem a západem. Někteří mě právem viděli jako cizince a pokoušeli se všechno nové překazit. Došlo to tak daleko, že někteří zaměstnanci opustili náš podnik, jiní se podřídili.“

S vytrvalostí a spojením rodinného podniku pokračuje tento výrobce dále, zlepšuje své výrobky a usazuje se na špičce tohoto odvětví.

Po 20-ti letech tvrdé práce, při které musela být zdolána spousta překážek, vidí Helmut Fliegl pozitivní bilanci:“ Kvalita našich vozidel má velmi dobrou úroveň a východ-západ už dnes není žádné téma. Moje tři děti jsou také z východu, vyrůstají zde a chodí zde do školy a rovněž já sám se řadím k obyvatelům Durysksa. Rozhodnutí – se zde usídlit, jsem nikdy nelitoval.

s