Europäischer Transportpreis für Nachhaltigkeit 2014                       Banner bisnode

Fliegl investoval tímto testovacím zařízením do bezpečnosti

„Když spadne, tak spadne..."

Pohyb podvozku, vychýlení korby, natočení rámu: Díky tomuto testovacímu zařízení jsou sklápěče Fliegl bezpečné. Toto zařízení přesně zachytí všechny rizikové faktory pro řidiče a vozidlo tak přesně, že mohou získané hodnoty sloužit podle profesních sdružení jako podklad pro všeobecně platné směrnice. Boční náklony jsou simulovány přesně na stupeň a odchylky v konstrukci různých sklápěčů jsou zjištěny přesně na milimetr. Jeden odborný časopis provedl na tomto testovacím zařízení dokonce nezávislý srovnávací test. Výsledek: Ve všech testovaných částech zaujaly sklápěče Fliegl přední místo v bezpečnosti a rovnováze při vykládání.

s