Prohlášení o ochraně osobních údajů


1. Ochrana osobních údajů v kostce

Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, navštívíte-li naše webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, prostřednictvím kterých vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace na téma ochrany osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném v tomto textu.

Shromažďování údajů na našich webových stránkách

Kdo zodpovídá za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje naleznete v impresu těchto webových stránek.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Vaše údaje jsou shromažďovány především prostřednictvím vašeho sdělení. Přitom se může jednat např. o údaje, které uvedete do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou zaznamenávány automaticky při návštěvě webových stránek prostřednictvím našich IT systémů. Jsou to zejména technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo doba zobrazení stránky). Tyto údaje jsou zaznamenávány automaticky po vašem vstupu na naše webové stránky.

K čemu používáme vaše údaje?

Část údajů shromažďujeme za účelem zajištění bezchybného spuštění webových stránek. Ostatní údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká jsou vaše práva vzhledem k vašim údajům?

Máte právo kdykoliv obdržet zdarma informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo požadovat opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů. Za tímto účelem i s dalšími otázkami týkajícími se tématu ochrany osobních údajů se na nás můžete vždy obrátit na adresu uvedenou v impresu. Navíc máte právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě našich webových stránek může být statisticky vyhodnocováno vaše chování na webu. To se děje zejména prostřednictvím souborů cookies a takzvaných analytických programů. Tato analýza vašeho chování na webu je prováděna zpravidla anonymně; podle chování na webu vás nelze zpětně vyhledat. Tyto analýzy můžete odmítnout nebo jim zabránit prostřednictvím nepoužívání určitých nástrojů. Podrobné informace naleznete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

Tyto analýzy můžete odmítnout. O možnosti odmítnutí informujeme v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Obecné informace a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatel těchto stránek bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, jakož i s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při vašem používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, prostřednictvím kterých můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětlují také, jak a za jakým účelem se to děje.

Upozorňujeme na to, že přenos údajů na internetu (např. při komunikaci přes e-mail) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů proti přístupu třetích stran není možná.

Informace o odpovědném subjektu

Odpovědným subjektem pro zpracování dat na těchto webových stránkách je:

Fliegl Fahrzeugbau GmbH
Oberpöllnitzer Straße 8
07819 Triptis

Kontakt:
Telefon: +49 (0)36482 830-0
Telefax: + 49 (0)36482 830-60
E-Mail: triptis@fliegl-fahrzeugbau.de

Odpovědný subjekt je fyzickou nebo právnickou osobou, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů (např. jmen, e-mailových adres apod.).

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Spousta postupů zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. K tomu stačí neformální sdělení prostřednictvím e-mailu. Zákonnost zpracování údajů až do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu

V případě porušení ochrany osobních údajů má subjekt údajů právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu. Příslušným dozorovým orgánem pro otázky v oblasti práva na ochranu údajů je inspektor ochrany údajů spolkových zemí, ve kterých má naše společnost sídlo. Seznam inspektorů ochrany údajů, jakož i jejich kontaktních údajů naleznete na tomto odkaze: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na předání údajů, které automaticky zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo na základě plnění smlouvy, vám nebo třetí straně ve standardním strojově čitelném formátu. Budete-li požadovat přímý přenos údajů jinému správci, bude proveden pouze v případě, že bude technicky proveditelný.

SSL nebo TLS šifrování

Tyto stránky používají z bezpečnostních důvodů a pro účely ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou například objednávky nebo žádosti, které nám zasíláte jako provozovateli stránek, SSL, resp. TLS šifrování. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle ikony zámku ve vašem prohlížeči.

Po aktivaci SSL resp. TLS šifrování nemohou třetí strany číst údaje, které nám předáváte.

Přístup, blokování, výmaz

V rámci platných zákonných ustanovení máte vždy právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů, a příp. právo na opravu, blokování nebo výmaz těchto údajů. Za tímto účelem i s dalšími otázkami na téma ochrany osobních údajů se na nás můžete vždy obrátit na adrese uvedené v impresu.

Nesouhlas se zasíláním propagačních e-mailů

Používání povinně poskytnutých kontaktních údajů v impresu pro přenos nevyžádané reklamy a informačních materiálu se tímto zamítá. Provozovatelé těchto stránek si vyhrazují právo na podniknutí právních kroků v případě rozesílání nevyžádané reklamy, např. prostřednictvím spamů.

3. Inspektor ochrany údajů

Statutární úředník pro ochranu údajů

Pro naše společnost jsme jmenovali pracovníka ochrany údajů.

Margit Fliegl
Oberpöllnitzer Straße 8
07819 Triptis

telefon: +49 (0)36482 830-0
fax: + 49 (0)36482 830-60
E-Mail: datenschutz@fliegl-fahrzeugbau.de

4. Shromažďování údajů na našich webových stránkách

Cookies

Internetové stránky používají tak zvané soubory cookies. Soubory cookies nezpůsobí ve vašem počítači žádné škody a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a které ukládá váš prohlížeč.

Námi nejčastěji používanými soubory cookies jsou tzv. „session-cookies“ (dočasné soubory cookies). Ty jsou po ukončení vaší návštěvy automaticky smazány. Ostatní cookies zůstávají na vašem koncovém přístroji uloženy, dokud je nesmažete. Tyto cookies nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie. Pak můžete povolovat vložení souborů cookie pouze v jednotlivých případech, nebo jejich přijetí jen pro určité případy. Můžete jejich uložení i obecně vyloučit a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavírání prohlížeče. Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost těchto webových stránek.

Soubory cookie, které jsou zapotřebí pro přenos sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo pro poskytování určitých, vámi požadovaných funkcí (např. funkce nákupního košíku), budou ukládány v souladu s čl. 6 odst 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie pro účely technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud budou ukládány ostatní soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování na webu), budou řešeny samostatně v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Logové soubory webového serveru

Provozovatel stránek automaticky sbírá a ukládá informace do tzv. logových souborů webového serveru, které nám jsou automaticky odesílány vaším prohlížečem. Jedná se o:

  • typ prohlížeče a verzi prohlížeče,
  • používaný operační systém,
  • URL odkazujícího serveru,
  • název hostitele přistupujícího počítače,
  • hodinový čas poptávky serveru,
  • IP adresa.

Kompilace těchto údajů s jinými zdroji údajů se neprovádí.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Kontaktní formulář

Zašlete-li nám požadavek prostřednictvím kontaktního formuláře, budeme ukládat vaše údaje z poptávkového formuláře včetně vámi uvedených kontaktních údajů pro účely zpracování požadavku nebo pro případ navazujících otázek. Tyto údaje nebudou bez vašeho souhlasu předávány dále.

Zpracování údajů uvedených v kontaktním formuláři probíhá tedy výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. K tomu stačí neformální sdělení prostřednictvím e-mailu. Zákonnost zpracování údajů až do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které uvedete do kontaktního formuláře, zůstávají u nás, dokud nás nepožádáte o výmaz, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo nepomine účel ukládání údajů (např. po dokončení zpracování vašeho požadavku). Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání údajů – zůstávají nedotčena.

Registrace na těchto webových stránkách

Můžete se zaregistrovat na našich webových stránkách, abyste mohli používat další funkce na těchto stránkách. Za tímto účelem zadané údaje používáme pouze pro účely používání příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné údaje požadované při registraci musejí být uvedeny v plném rozsahu. Jinak bude registrace zamítnuta.

Pro důležité změny v rozsahu nabídky nebo při technicky nutných změnách používáme pro zasílání informací e-mailovou adresu zadanou při registraci.

Zpracování údajů zadaných při registraci probíhá tedy na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. K tomu stačí neformální sdělení prostřednictvím e-mailu. Zákonnost provedeného zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které zadáte při registraci, budeme ukládat, dokud budete zaregistrováni na našich webových stránkách, a poté budou smazány. Zákonné doby archivace zůstávají nedotčeny.

5. Sociální média

Zásuvné moduly Facebook (tlačítka Like a Share)

Do našich stránek jsou integrovány zásuvné moduly sociální sítě Facebook, poskytovatel Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Zásuvné moduly Facebooku na našich stránkách poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „Like“ („Líbí se mi“). Přehled zásuvných modulů Facebooku naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Jakmile navštívíte naše stránky, bude pomocí zásuvného modulu vytvořeno přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook tak obdrží informace, že jste se svojí IP adresou navštívili naše stránky. Pokud kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ a zároveň jste přihlášeni na svém facebookovém účtu, můžete obsah našich stránek propojit se svým facebookovým profilem. Tak může Facebook přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že jako poskytovatelé stránek nedostáváme žádné informace o obsahu zprostředkovaných dat, ani o jejich využití sociální sítí Facebook. Další informace k tomuto tématu najdete v prohlášení o ochraně dat Facebooku na: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jestliže nechcete, aby Facebook přiřadil návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, pak se z něj prosím odhlaste.

6. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce nástroje pro analýzu webu, Google Analytics. Provozovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používají takzvané soubory „cookie“. Jedná se o textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace o využívání této internetové stránky, vytvořené souborem cookie, jsou přeneseny do serveru společnosti Google v USA, a tam jsou uloženy.

Ukládání souborů cookie služby Google Analytics probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze uživatelského chování, aby mohl optimalizovat jak svoji nabídku na webu, tak i reklamu.

Zásuvný modul prohlížeče

Ukládání souborů cookie můžete zamezit prostřednictvím odpovídajícího nastavení softwaru vašeho prohlížeče; nicméně vás upozorňujeme, že v tomto případě nemusí být možné používat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Navíc můžete zabránit záznamu dat generovaných prostřednictvím souboru cookie, dat se vztahem k využití webové stránky (vč. vaší IP adresy) a zpracování těchto dat společností Google tím, že na následujícím odkazu stáhnete dostupný zásuvný modul pro prohlížeč a nainstalujete jej: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Nesouhlas se shromažďováním údajů

Shromažďování vašich údajů prostřednictvím nástroje Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Nastaví se soubor opt-out-cookie, který zabrání shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách těchto webových stránek Deaktivovat Google Analytics.

Více informací o nakládání s uživatelskými údaji prostřednictvím nástroje Google Analytics naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování údajů z objednávek

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů z objednávek a kompletně jsme prosadili přísné předpisy německých úřadů na ochranu údajů při využívání služby Google Analytics.

Demografické charakteristiky ve službě Google Analytics

Tato webová stránka používá funkci „demografické charakteristiky“ ve službě Google Analytics. Díky tomu lze vyhotovit zprávy, které obsahují prohlášení o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pocházejí z reklamy od Googlu, která je zaměřená na zájmy uživatele, jakož i z údajů návštěvníků od třetích stran. Tyto údaje se nedají přiřadit k žádné konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoliv deaktivovat prostřednictvím nastavení zobrazení ve svém účtu Google nebo můžete shromažďování vašich údajů pomocí Google Analytics všeobecně zakázat, jak je to uvedeno v bodě „Nesouhlas se zaznamenáváním dat“.

7. Newsletter

Údaje newsletteru

Chcete-li odebírat newsletter nabízený na webové stránce, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy a souhlasíte s přijímáním newsletteru. Další údaje se neshromažďují nebo se shromažďují pouze na dobrovolném základě. Tyto údaje používáme výhradně k zasílání vyžádaných informací a nepředáváme je třetí straně.

Zpracování údajů uvedených ve formuláři pro odběr newsletteru probíhá tedy výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Udělený souhlas s ukládáním údajů a e-mailové adresy, jakož i s jejím používáním pro účely odeslání newsletteru můžete kdykoliv odvolat, například prostřednictvím odkazu „odhlásit“. Zákonnost provedeného zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které u nás ukládáte pro účely odběru newsletteru, budeme ukládat až do vašeho odhlášení z newsletteru a po odhlášení newsletteru budou smazány. Údaje, které byly u nás uloženy pro jiné účely (např. e-mailové adresy pro sekci členů), zůstávají tímto nedotčeny.

CleverReach

Tyto webové stránky používají server CleverReach pro odesílání newsletterů. Provozovatelem je společnost CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach je služba, prostřednictvím které lze organizovat a analyzovat odesílání newsletterů. Vámi poskytnuté údaje pro účely odběru newsletterů (např. e-mailová adresa) se ukládají na serverech CleverReach v Německu, resp. Irsku.

Naše newslettery odesílané prostřednictvím serveru CleverReach nám umožňují analyzovat chování příjemců newsletterů. Přitom lze mimo jiné analyzovat, kolik příjemců otevřelo newsletter a jak často a na který odkaz bylo v newsletteru kliknuto. Pomocí takzvaného měření konverzí lze kromě toho analyzovat, zda byla po kliknutí na odkaz v newsletteru provedena předem definovaná akce (např. koupě produktu na našich webových stránkách). Další informace o analýze údajů prostřednictvím CleverReach-newsletteru získáte na: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Zpracování údajů probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Souhlas můžete kdykoliv odvolat odhlášením se od newsletteru. Zákonnost provedeného zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Nechcete-li provádět žádnou analýzu prostřednictvím serveru CleverReach, musíte se odhlásit od odběru newsletteru. Za tímto účelem uvádíme do každého newsletteru příslušný odkaz. Od odběru newsletteru se dále můžete odhlásit také přímo na webových stránkách.

Údaje, které u nás ukládáte pro účely odběru newsletteru, budeme ukládat až do vašeho odhlášení z newsletteru a po odhlášení newsletteru budou smazány jak z našich serverů, tak ze serverů CleverReach. Údaje, které byly u nás uloženy pro jiné účely (např. e-mailové adresy pro sekci členů), zůstávají tímto nedotčeny.

Podrobnější informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů CleverReach. https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Uzavření smlouvy o zpracování údajů z objednávek

S CleverReach jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů z objednávek a kompletně jsme prosadili přísné předpisy německých úřadů na ochranu údajů při využívání serveru CleverReach.

8. Zásuvné moduly a nástroje

YouTube

Naše webové stránky používají zásuvné moduly stránky YouTube provozované společností Google. Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Navštívíte-li jednu z našich stránek vybavených zásuvným modulem YouTube, bude vytvořeno spojení se servery YouTube. Server YouTube bude informován, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování na webu přímo k vašemu osobnímu profilu. Zabránit tomu můžete tak, že se z účtu YouTube odhlásíte.

Používání YouTube je v zájmu aktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm f) GDPR.

Další informace o manipulaci s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně dat YouTube na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Webové fonty Google

Tyto stránky používají pro jednotný vzhled písma takzvané webové fonty od společnosti Google. Při zobrazení stránek nahrává váš prohlížeč potřebné webové fonty do mezipaměti prohlížeče pro správné zobrazení textů a grafických fontů.

K tomuto účelu musí být váš používaný prohlížeč propojen se serverem Google. Tak se Google dozví, že byly naše webové stránky zpřístupněny z vaší IP adresy. Používání webových fontů Google je v zájmu ucelené a aktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm f) GDPR.

Nepodporuje-li váš prohlížeč webové fonty, bude použito standardní písmo z vašeho počítače.

Další informace o webových fontech Google naleznete na https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení o ochraně dat Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Tyto stránky využívají prostřednictvím API mapovou službu Google Maps. Provozovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pro používání funkcí map Google Maps je zapotřebí uložení vaší IP adresy. Tyto informace jsou zpravidla přenášeny a ukládány na server společnosti Google v USA. Poskytovatel těchto stránek nemá žádný vliv na tento přenos údajů.

Používání map Google Maps je v zájmu aktivní prezentace našich online nabídek a snadného vyhledání míst námi uvedených na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm f) GDPR.

Další informace o manipulaci s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně dat společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.